введите адрес...

Минск
Беларусь
улицы Минскавход | регистрация

might

імавернасць у будучыні
might + інфінітыў (might go / might be / might rain і г. д.):
I/we/you/they/he/she/it + might (not) + be/go/play/come і г. д.

— Where are you going for your holidays?
— I’m not sure. I might go to New York.
He might go to New York. Магчыма, ён паедзе ў Нью-Ёрк.

It might rain. Мажліва, пойдзе дождж.
---

I might = я, магчыма/мажліва/можа, ... (у белмове — пабочныя словы)

I might go to the cinema this evening, but I’m not sure.
Я, можа, пайду ў кіно сёння вечарам, але я не ўпэўнены.

A: When is Rada going to phone you?
B: I don’t know. She might phone this afternoon. Яна, магчыма, патэлефануе сёння днём.

Take an umbrella with you. It might rain.

Buy a lottery ticket. You might be lucky. Мо табе пашанцуе.

A: Are you going out tonight?
B: I might. (= I might go out) Можа і пайду.

Параўнайце:
I’m playing tennis tomorrow. (інфа 100%)
I might play tennis tomorrow. (магчыма)

Rada is going to phone later. (інфа 100%)
Rada might phone later. (магчыма)
---

I might not = я, магчыма/мажліва/можа, не ...
I might not go to work tomorrow. Я, можа, не пайду на працу заўтра.
Stepa might not come to the party. Стэпа, можа, не прыйдзе на вечарынку.
---

I may = I might
Замест might можна выкарыстоўваць may:
I may go to the cinema this evening. (= I might go)
Stepa may not come to the party. (= Stepa might not come)

May I … ? / Can I … ?
Можна мне…? (ужываецца, каб папрасіць дазволу)
May/Can I ask a question? Можна задаць пытанне?
‘May/Can I sit here?’ ‘Yes, of course.’ Можна сюды сесці? Так, вядома ж.

Англійская праз беларускую

объявления для моего дома

might — modal verb

Мадальны дзеяслоў might

Отредактировано 3 февраля 2021.

Адресное продвижение   Раздел каталога: might — мадальны дзеяслоў в Минске
Акции
Мы открылись

Ещё объявление:
might — мадальны дзеяслоў


must

Мадальны дзеяслоў must.
+ mustn’t
+ don’t need to, don’t have to

must і mustn’t