введите адрес...

Минск
Беларусь
улицы Минскавход | регистрация

will

will + інфінітыў (will be / will win / will come і г. д.):
I/we/you/they/he/she/it + will (’ll) / will not (won’t) + be/win/eat/come і г. д.
will + I/we/you/they/he/she/it + be?/win?/eat?/come? і г. д.

’ll = will: I’ll (I will) / you’ll / she’ll і г. д.
won’t = will not: I won’t (= I will not) / you won’t / she won’t і г. д.

Stepa goes to work every day. She is always there from 8.30 until 4.30.
It is 11 o’clock now. Stepa is at work. Зараз 11 гадзін. Стэпа на працы.
At 11 o’clock yesterday, she was at work. У 11 гадзін учора яна была на працы.
At 11 o’clock tomorrow, she will be at work. У 11 гадзін заўтра яна будзе на працы.
---

Will ужываецца, калі кажуць пра будучыню (tomorrow / next week і г. д.):

Tasia travels a lot. Today she is in Prapojsk. Tomorrow she’ll be in Drysa. Next week she’ll be in Tokyo.
... Заўтра яна будзе ў Дрысе. На наступным тыдні яна будзе ў Токіа.
You can call me this evening. I’ll be at home. ... Я буду дома.
Leave the old bread in the garden. The birds will eat it. … Птушкі яго з'ядуць.
We’ll probably go out this evening. Мы, мабыць, куды-небудзь сходзім сёння ўвечары.
Will you be at home this evening? Ты будзеш дома … ?

I won’t be here tomorrow. Заўтра мяне тут не будзе.
Don’t drink coffee before you go to bed. You won’t sleep. … не заснеш

Часта кажуць I think … will … :
I think Kasia will pass the exam. Я думаю, Кася здасць экзамен.
I don’t think it will rain this afternoon. Я не думаю, што будзе дождж …
Do you think the exam will be difficult? Ты думаеш, экзамен будзе складаным?
---

Will не ўжываюць, калі кажуць пра раней прынятае рашэнне або запланаванае дзеянне:
We’re going to the cinema on Saturday. Do you want to come with us? (памылкова We will go) Мы ідзём у кіно ў суботу …
I’m not working tomorrow. (памылкова I won’t work) Я не працую заўтра.
Are you going to do the exam? (памылкова Will you do) Ты збіраешся здаваць экзамен?
---

Можна казаць I shall (= I will) і we shall (= we will):
I shall be late tomorrow. або I will (I’ll) be late tomorrow.
I think we shall win. або I think we will (we’ll) win.

Але не ўжывайце shall з займеннікамі you/they/he/she/it:
Tur will be late. (памылкова Tur shall be)

Англійская праз беларускую. Will (працяг):

объявления для моего дома

will — modal verb

Мадальны дзеяслоў will

Отредактировано 8 февраля 2021.

Адресное продвижение   Раздел каталога: will — мадальны дзеяслоў в Минске
Акции
Мы открылись

Ещё объявление:
will — мадальны дзеяслоў


Оцифровка видеокассет и фотографий

Профессионально!

Оцифровка видео и фото

Танцы и фитнес в Каменной Горке

23 августа — день открытых дверей в клубе «Инфинити».

Скидка от 50% + Розыгрыш призов + 6 бесплатных мастер-классов.

Клуб «Инфинити»

Ремонт и реставрация мягкой мебели

Сезонная скидка для жителей Каменной Горки!

Перетяжка мебели